Ogłoszenie

Wójt Gminy Radziłów informuje, że posiada na sprzedaż drewno opałowe mieszane  (wierzba, świerk) w ilości 15 m³. Cena minimalna 40 zł za 1 m³ . Do dnia 17.03.2020 r. do godź. 10°° w Urzędzie Gminy Radziłów w pokoju nr 3a u Pana Krzysztofa Roman można składać oferty cenowe dotyczące zakupu w/w drewna. Oferta cenowa powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie i podpisana.

W/w drewno złożone jest w msc. Radziłów na placu przy oczyszczalni ścieków.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy  w pokoju nr 3a  u Pana Krzysztofa Roman, bądź pod nr. tel. 86 273 71 20 w godzinach pracy Urzędu.

Skip to content