Młodzież z Radziłowa w międzynarodowym projekcie

Celem projektu „Change the Game” jest zaangażowanie młodych ludzi do własnej projekcji otaczającego ich świata, w którym funkcjonują oraz w jaki sposób mogą wpłynąć na otaczającą ich rzeczywistość: mierząc i analizując pewne czynniki środowiskowe takie jak np. zanieczyszczenie powietrza w swoich miejscowościach. Kluczowe będzie także zaproponowanie przez uczestników własnych cyfrowych metod prezentacji i atrakcyjnych wizualizacji pokazujących jak zmieniały się zmierzone wartości parametrów środowiskowych w czasie i porównanie ich np. z danymi zebranymi przez inny zespół z innej miejscowości.

Uczniowie biorący udział w projekcie nabędą nowe kompetencje, które mogą się okazać szczególnie ważne w kontekście trendów technologicznych przyszłości takich jak Internet Rzeczy (ang. Internet of Things), nauka o danych (ang. Data Science), ale też kompetencji społecznych.

(za:  http://changethegame.pl/)

Szkoła Podstawowa w Radziłowie została wytypowana jako reprezentant wybranego przez organizatorów samorządu lokalnego.

SP Radziłów

Skip to content