Informacja w sprawie oferty pracy na stanowisku ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych z dnia 2020-03-18

W związku z sytuacją epidemiologiczną panującą w kraju Wójt Gminy Radziłów Zarządzeniem nr 20/2020 z dnia 30 marca 2020 r. wydłużył termin składania ofert na w/w stanowisko do dnia 28 kwietnia 2020 r. do godz. 1200.
Zaznaczamy, iż powyższy termin nie jest ostateczny i może ulec wydłużeniu na mocy ponownego zarządzenia zmieniającego jeżeli sytuacja związana z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 nie ulegnie znacznej poprawie.

Skip to content