Ankieta SMS

Gmina Radziłów przystąpiła do projektu pn: „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach –edycja II’’ współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Pod konsultacje poddane zostaną obszary.

  • Obszar funkcjonalny miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ulicy Łomżyńskiej w części działki nr 796 oraz części działki nr 915.
  • Obszar funkcjonalny miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy drodze powiatowej Nr 1812B obejmujący działkę nr 1565 oraz części działki nr 911.
  • Obszar funkcjonalny miejscowości gminnej Radziłów w części dotyczącej działki nr 733 i części działki nr 1612, oraz część obrębu Dusze-Dębówka obejmującego działkę nr 32 i część działki nr 62.

Zachęcamy, więc do udziału w ankiecie SMS. Aby wziąć udział wyślij SMS o treści:

Ankieta pod numer799448174.

Skip to content