Dofinansowanie przebudowy bieżni okrężnej 4 – torowej o długości 400 metrów w Radziłowie

17 lutego 2020 r. Wójt Gminy Radziłów podpisał umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja  2019, zadania pn.: „Przebudowy bieżni okrężnej 4 – torowej o długości 400 metrów w Radziłowie”

Przedmiotem rzeczowym inwestycji jest:

– wykonanie nawierzchni sztucznej na 4 – torowej bieżni okrężnej o długości 400 m na kompleksie sportowym w Radziłowie,

– wykonanie nawierzchni sztucznej na 6 – torowej bieżni prostej o długości 130 m na kompleksie sportowym w Radziłowie,

– zagospodarowanie terenu.

Planowana inwestycja zwiększy powszechność i dostępność sportu w społeczeństwie, umożliwi wykorzystanie obiektu do organizacji imprez sportowych oraz poprawią się warunki szkoleniowo – treningowe dzieci i młodzieży. Zwiększy się również dostęp bazy sportowej dla sportowców niepełnosprawnych.

Całkowita wartość wydatków związanych z realizacja Zadania inwestycyjnego, wynosi 
1 551 000,00 zł z czego dofinansowanie  wynosi 935 800,00 zł

Termin zakończenia projektu określa się na dzień 31.10.2021 r.

Skip to content