Ankiety dotycząca badania poziomu satysfakcji na temat warunków życia w gminie Radziłów

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej badania poziomu
satysfakcji na temat warunków życia w gminie Radziłów.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=63a39a78&&b=edb860ba1&&c=39f60c4a

Ankieta dotycząca badania poziomu satysfakcji mieszkańców na temat warunków życia w gminie Radziłów. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury do potrzeb mieszkańców i regionu.

Skip to content