Spotkanie w sprawie odnawialnych źródeł energii

Wójt Gminy Radziłów informuje, iż Gmina Radziłów zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie na realizację projektu w ramach Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

W związku z powyższym 21 stycznia 2020 r. o godz. 11:00 w Centrum Kultury w Radziłowie (sala za urzędem Gminy) odbędzie się spotkanie informacyjne.

Ponadto, w tym celu prowadzony jest nabór deklaracji osób zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznych i/lub kolektorów słonecznych na budynkach indywidualnych gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Radziłów.

Warunkiem zgłoszenia się do projektu jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa, która dostępna jest poniżej oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Radziłowie.

Deklaracje należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Radziłowie pokój nr 5 w terminie do dnia 31.01.2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 5, telefonicznie pod numerem telefonu: (86) 273 71 15.

Skip to content