Dotacja dla Szkoły w Radziłowie

Kolejny projekt będzie realizowany przez gminę Radziłów w ramach LGD Biebrzański Dar Natury.Zakłada wprowadzenie metody eksperymentu w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych oraz organizację zajęć kształtujących i rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Radziłowie. Szkoła zostanie wyposażona w narzędzia i pomoce do nauczania tych przedmiotów, w tym sprzęt niezbędny do prowadzenia eksperymentów i obserwacji oraz sprzęt informatyczny. Wartość tego projektu wynosi blisko 172 tys. zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego przekracza 162 tys. zł.

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/samorzad/samorzad/z_prac_zarzadu/dotacje-na-lokalne-inicjatywy-swietlice-w-wysokiem-mazowieckiem-i-szkole-w-radzilowie.html?fbclid=IwAR0Tx6CVYR80s9a7zNxhLLbVuud1sCsn3Ql_8R1FBSp9U726PCkF5BX-kkw

Skip to content