Angielski i robotyka dla przedszkolaków

75 dzieci z grup przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Radziłowie dzięki otrzymanemu dofinansowaniu podniesie swoje umiejętności. Zarząd województwa przyznał pieniądze na dodatkowe zajęcia.

– Dzięki wsparciu przedszkolaki z gminy Radziłów podszkolą język angielski, będą miały również zajęcia taneczne, plastyczne, z robotyki, kodowania, zajęcia terenowe w Biebrzańskim Parku Narodowym, wyjazdy do warszawskiego Centrum Nauki Kopernik. W projekcie przewidziane jest także doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania – informuje Urząd Marszałkowski.

Projekt został zgłoszony w ramach LGD Biebrzański Dar Natury. Wartość projektu przekracza 106 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP sięga blisko 100 tys. zł.

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/edukacja_nauka/angielski-i-robotyka-dla-przedszkolakow.html?fbclid=IwAR1fuRrSQP_qKKt3iyEPQzHFDWbIa4ZdiYU2IvzWNjzFPNH-ZTtbNY1yt18

Skip to content