Taneczne chwile

Grupa nieformalna Klub Razem przy pomocy wolontariuszki zrealizował projekt „Taneczne chwile”, w ramach którego 20 dzieci w wieku 5 – 8 lat uczestniczyło w warsztatach tańca nowoczesnego: hip – hop i breakdance prowadzonych przez Pana Marcina Wasilewskiego.

oraz tańca tradycyjnego

Mali tancerze zaprezentowali efekty swojej pracy na następujących występach dla:

  • rodziców
  • kolegów i koleżanek ze szkoły (klasa 0 A i 0 B)
  • Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Radziłowie
  • pracowników Urzędu Gminy Radziłów, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie i Zakładu Komunalnego w Radziłowie
  • radnych, sołtysów i zaproszonych gości na sesję Rady Gminy Radziłów

Projekt dofinansowano ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach Podlaskiego Inkubatora Aktywności Społecznej.

Skip to content