Przebudowa targowiska w msc. Radziłów

Zakończona została inwestycja pn. ,,Przebudowa targowiska w msc. Radziłów’’ realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie
i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Targowisko usytuowane jest na dz. nr 1148/18 oraz 1148/14 o łącznej powierzchni ponad 1,4 ha. Inwestycja swoim zakresem objęła budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę budynku sanitariatu. Część targowiska została zadaszona, a miejsca handlu, jak i  dojazdów oraz dojść, utwardzone. Powstał parking z 15 miejscami postojowymi, w tym z jednym dla osób niepełnosprawnych.  Teren został ogrodzony i oświetlony. Targowisko wyposażono w małą architekturę: ławki oraz kosze na śmieci.

Całkowita wartość inwestycji 2 193 681,32 zł  z czego 998 493,00 zł to środki PROW.

Skip to content