Przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych jest to nowy program, którego zadaniem jest wspieranie samorządów w budowie i remontach dróg gminnych i powiatowych.

W ramach funduszu gmina Radziłów złożyła cztery wnioski aplikacyjne na poniższe inwestycje drogowe:

  • Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104150B Radziłów – Dębówka – ogółem wartość zadania – 5 337 330 zł, dofinasowanie – 2 668 665,00 zł, wkład własny – 2 668 665,00 zł.
  • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopki Awissa – ogółem wartość zadania – 206 982,83 zł, dofinansowanie – 103 491,41 zł, wkład własny 103 491,42 zł.
  • Przebudowa drogi gminnej nr 104154B od dr. pow. Nr 1836B – Szyjki i drogi gminnej
    nr 162513B w m. Szyjki – ogółem wartość zadania – 261 069,40 zł, dofinansowanie – 130 534,70 zł, wkład własny – 130 634,70 zł.
  • Przebudowa drogi gminnej nr 162709B w m. Klimaszewnica – ogółem wartość zadania – 205 389,08 zł, dofinansowanie – 102 694,54 zł, wkład własny – 102 694,54 zł.

W dniu 08 października 2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski wręczył Wójtowi dokument potwierdzający dofinansowanie zadań zakresu dróg gminnych z terenu gminy Radziłów.

Do samorządu Gminy Radziłów trafi dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych łącznie w kwocie 3 005 385,65 zł. na w/w zadania. Środki te trafią do samorządu na podstawie umów zawartych z Wojewodą Podlaskim, po przekazaniu przez nas dokumentów potwierdzających wyłonienie wykonawców realizujących ww. zadania.

Gmina Radziłów informuje, że planuje wykonanie zadań  do 30 czerwca 2020 r. w msc.: Konopki Awissa (ok. 300 m), Szyjki (ok. 390 m), Klimaszewnica (ok. 172 m) natomiast do 31 października 2020 r. ma zostać wykonany odcinek drogi do msc. Dębówka (ok. 3489 m).