Sesja Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam,
że w dniu 22 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter nadzwyczajny.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie gminy na 2019 rok;
  b) wyrażenia stanowiska dotyczącego poparcia budowy drogi ekspresowej
  S – 16 na odcinku Ełk – Knyszyn;
  c) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziłów.
  d) zmiany WPF Gminy Radziłów na lata 219-2030
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.
                                          

Skip to content