Przebudowa drogi Kieljany – Klimaszewnica

Gmina Radziłów informuje o przedłożeniu do wglądu koncepcji „Przebudowy drogi gminnej  nr 162505B Klimaszewnica – Kieljany” w lokalizacji od krawędzi istniejącej jezdni bitumicznej tej drogi na końcu zabudowy wsi Kieljany do krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 668 Piątnica Poduchowna – Przytuły – Osowiec we wsi Klimaszewnica. 

W opracowaniu zostały zaproponowane lokalizacje zjazdów na grunty rolne. W sposób szczególny zapraszamy do zapoznania się właścicieli działek przyległych do projektowanej drogi. Wniesione uwagi zostaną uwzględnione przy sporządzaniu projektu technicznego.

Mapy będą wyłożone w dniach od 29.07.2019 r. do 19.08.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, pokój nr 5.

Skip to content