Dobiega końca przebudowa drogi powiatowej Łoje-Awissa – Czachy

Dobiega końca przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje-Awissa – Czachy. Wartość zadania wynosi 1.444.869,25 zł.

Zadanie jest realizowane przez Powiat Grajewski dzięki dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej, które wydarzyły się w latach poprzednich.

Wkład finansowy Gminy Radziłów to kwota 159 785,00 zł.

Skip to content