Turniej piłki z OSP

Przypominamy o zgłaszaniu 6 osobowych drużyn do turnieju piłki nożnej, który odbędzie się podczas Pikniku na rozpoczęcie wakacji, 23 czerwca o godz. 13:00, na boisku przy SP w Radziłowie.

Zgłoszenia należny składać u p. Mirosława Gądka (pokój nr 10 w Urzędzie Gminy) lub do Biblioteki Samorządowej w Radziłowie

Skip to content