Przebudowa targowiska w miejscowości Radziłów

Trwają roboty budowlane na zadaniu pn.: „Przebudowa targowiska w miejscowości Radziłów”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywanym rezultatem (efektem) realizacji zadania będzie przebudowa istniejącego targowiska przeznaczonego na cele promocji.

W ramach zadania zostanie wykonane:

  • budowa części zadaszonej części targowej, utwardzeń pod miejsca handlu targowiska,
  • budowa utwardzeń, dojazdów oraz dojść,
  • budowa kanalizacji deszczowej,
  • przebudowa budynku sanitarnego i istniejącej infrastruktury,
  • uzupełnienie terenu o małą architekturę: ławki i kosze na śmieci,
  • ogrodzenie terenu targowiska,
  • oświetlenie strefy handlowej latarniami oraz oświetlenie wewnątrz wiaty targowej,
  • parking dla klientów na 15 miejsc parkingowych w tym 1 dla osób niepełnosprawnych.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na listopad 2019 r.

Łączna wartość projektu to 2 193 681,32 zł  z czego dofinansowanie 998 493,00 zł to środki PROW.

Skip to content