Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Radziłów przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych , dotyczących wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

  Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  –Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.),  Wójt Gminy Radziłów podaje do publicznej wiadomości, iż na terenie Gminy Radziłów wyznaczono następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych :

  1. w miejscowości Radziłów  –   tablica informacyjna sołectw : Radziłów (I)   –  ul. Piękna,   Radziłów (II)  – ul. Karwowska
  2.  w sołectwach         –   tablice informacyjne sołectw

Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez  powodowania szkód.

Plakaty i hasła wyborcze nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników  wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych .

Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów oraz poprzez zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Skip to content