ZAPUSTY RADZIŁOWSKIE NA KRAJOWEJ LIŚCIE NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która pomoże nam wpisać Zapusty Radziłowskie na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Bardzo ważną częścią dziedzictwa oprócz zabytków, dzieł sztuki i kolekcji cennych eksponatów jest tradycja, żywe niematerialne przejawy kultury odziedziczone po przodkach i przekazywane kolejnym pokoleniom. Od lat Zapusty Radziłowskie są przekazywane z pokolenia na pokolenie przez mieszkańców Gminy Radziłów. Wydarzenie to kształtuje tożsamość Naszych Mieszkańców. Chcemy aby Zapusty pomogły nam wzmocnić poczucie przynależności do społeczności lokalnej, innymi słowy określić miejsce Gminy Radziłów i Zapustów Radziłowskich, jako konkretne miejsce w świecie.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuUI3C4-o7nrP10lW5OBEy9jVdwrL8zuvqGVP8DuqQAwfq1A/viewform

Skip to content