Z kominiarzem bezpieczniej

Wzorem ubiegłego roku Ochotnicza Straż Pożarna w Radziłowie oraz Urząd Gminy w Radziłowie kontynuuje współpracę z kominiarzem Panem Radosławem Kamińskim – Dyplom Mistrzowski Nr 10753 Mistrz w zawodzie kominiarza, który w najbliższych dniach będzie odwiedzał mieszkańców z terenu gminy oferując swoje usługi kominiarskie i wystawiając odpowiedni dokument poświadczający wykonanie usługi. Odpłatność za usługę ustalana będzie indywidualnie z kominiarzem i płatana przez właściciela obiektu.

Pragniemy nadmienić, iż zaniedbane kominy mogą doprowadzić do tragedii. Rokrocznie w okresie grzewczym dochodzi do licznych pożarów, podtruć, zdarzają się też wypadki śmiertelne. – Mimo to uregulowania dotyczące przeglądów i czyszczenia kominów są powszechnie lekceważone. Przodują w tym właściciele domów jednorodzinnych.
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719), w obiektach w których odbywa
się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 290) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Za brak obowiązkowego przeglądu instalacji może też ukarać mandatem w wysokości do 500 zł powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Najcięższą karą jest jednak pożar na skutek zapalenia się sadzy czy zatrucie czadem.

Właściciele domów jednorodzinnych nie zdają sobie też sprawy, że jeżeli wykupili ubezpieczenie i doszło do nieszczęścia np. pożaru, to ubezpieczyciel nie wypłaci im odszkodowania, jeżeli nie przedstawią mu dokumentów z przeglądów instalacji i czyszczenia komina.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, zachęcamy  do skorzystania z powyższych usług.

W razie jakichkolwiek pytań  –  Urząd Gminy w Radziłowie tel.  86 / 27 37 123

Tel. kontaktowy kominiarza – 505 522 840

Skip to content