Strażacy OSP Radziłów w Klubie Senior+

W sobotę 12 kwietnia druhowie OSP Radziłów na zaproszenie Klubu Senior+ w Okrasinie oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Radziłowie uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym szeroko pojętego bezpieczeństwa, które odbyło się w Okrasinie.

W ramach szkolenia omówione zostały tematy z zakresu udzielania pierwszej pomocy (CPR, omdlenia, padaczka, zawał serca, opatrywanie ran itp.). Uczestniczy aktywnie brali udział w ćwiczeniach praktycznych na fantomach, które zostały zakupione ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Przeszkolonych zostało ok. 15 osób.

Skip to content