Strażackie Oskary. Wśród nominowanych OSP Radziłów

Kapituła Konkursu Floriany 2019 nominowała spośród 256 zgłoszonych projektów w kategoriach I-XI aż 49 najlepszych i najciekawszych inicjatyw zrealizowanych przez OSP samodzielnie i wraz z partnerami. W tym gronie są zwycięzcy prestiżowych strażackich Oscarów, których poznamy na Gali Finałowej 18 maja 2019 r.

Wśród laureatów znalazła się Ochotnicza Straż Pożarna w Radziłowie z projektem „Radziłów – z kulturą na TY” w kategorii „VIII – Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna” realizowanym w ubiegłym roku z dofinansowania Narodowego Centrum Kultury – program „Kultura – Interwencje 2018”

Skip to content