Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów

Zakończono roboty budowlane dot. zadania  inwestycyjnego pn.: „Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów”  polegającego na rewitalizacji terenu wraz z urządzeniem placów zabaw i wykonaniem ogrodzenia w msc. Radziłów, Karwowo i Mścichy.

Nadrzędnym celem Gminy Radziłów było podniesienie jakości życia mieszkańców, poprzez udostępnienie atrakcyjnej, bezpiecznej i wszechstronnej infrastruktury rekreacyjnej, umożliwiającą dzieciom wspólną integrację, zdrowe współzawodnictwo i aktywne spędzanie wolnego czasu.

 Zakres rzeczowy zadania obejmował m. in. wykonanie ogrodzenia, nawierzchni bezpiecznej, krytych piaskownic, huśtawek, karuzel, bujaków wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci ustawienia ławek i koszy na śmieci.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) w ramach Osi VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Wartość całkowita projektu wynosi 337 438,98 zł, w tym dofinansowanie ze środków RPOWP 185 600,13 zł.

Skip to content