Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich

L.p. Sołectwo Miejsce zebrania Data Godzina Imię i nazwisko przedstawiciela gminy
1 Dusze u sołtysa 06. 05. poniedziałek 9:00 Katarzyna Kadłubowska
2 Dębówka u sołtysa 06. 05. poniedziałek 9:00 Łukasz Rutkowski  
3 Wypychy Sala konferencyjna
w UG
06. 05. poniedziałek 9:00 Elżbieta Dymecka  
4 Konopki Sala Centrum kultury (nad garażami) 06. 05. poniedziałek 9:00 Mirosław Gądek  
5 Okrasin Klub Seniora 07. 05. wtorek 9:00 Elżbieta Dymecka
6 Ostrowik u sołtysa 19. 05. niedziela19:00 Katarzyna Kadłubowska
7 Brodowo Sala Centrum kultury (nad garażami) 07. 05. wtorek 9:00 Marzena Ekstowicz  
8 Janowo Sala konferencyjna
w UG
07. 05. wtorek 9:00 Łukasz Rutkowski  
9 Wiązownica u sołtysa 08. 05. środa 9:00 Łukasz Rutkowski  
10 Rydzewo – Pieniążek u sołtysa 08. 05. środa 9:00 Mirosław Gądek
11 Rydzewo Szlacheckie u sołtysa 08. 05. środa 9:00 Katarzyna Kadłubowska
12 Zakrzewo   świetlica 08. 05. środa 19:30 Elżbieta Dymecka
13 Mikuty u sołtysa 09.05 czwartek 13:00 Katarzyna Kadłubowska
14 Karwowo świetlica 09.05 czwartek 9:00 Łukasz Rutkowski  
15 Glinki świetlica 09.05 czwartek 19:30 Elżbieta Dymecka
16 Łoje – Awissa świetlica 10.05 piątek 9:00 Elżbieta Dymecka
17 Szlasy Świetlica w Łojach – Awissa 10.05 piątek 10:00 Elżbieta Dymecka
18 Szyjki u sołtysa 10.05 piątek 9:00 Mirosław Gądek
19 Słucz Remiza OSP 10.05 piątek 19:30 Zofia Maciorowska
20 Kownatki świetlica 11.05 sobota 9:00 Elżbieta Dymecka
21 Czerwonki Świetlica 11.05 sobota 19:30 Mirosław Gądek
22 Brychy u sołtysa 13.05 poniedziałek 9:00 Elżbieta Dymecka
23 Święcienin Remiza 13.05 poniedziałek 9:00 Łukasz Rutkowski  
24 Barwiki u sołtysa 13.05 poniedziałek 9:00 Mirosław Gądek  
25 Radziłów rej. I Sala Centrum kultury (nad garażami) 20.05  poniedziałek 19:30 Katarzyna Kadłubowska, Marzena Ekstowicz
26 Mścichy Świetlica 14.05 wtorek 9:00 Elżbieta Dymecka
27 Sośnia Świetlica w Klimaszewnicy 14.05 wtorek 18:30 Mirosław Gądek, Łukasz Rutkowski
28 Klimaszewnica Świetlica 14.05 wtorek 19:30 Mirosław Gądek, Łukasz Rutkowski
29 Radziłów rej. II Sala Centrum kultury (nad garażami) 15.05 środa 19:30 Katarzyna Kadłubowska, Marzena Ekstowicz
30 Racibory u sołtysa 17.05 piątek 19:30 Łukasz Rutkowski
31 Borawskie – Awissa SP Kramarzewo 19.05 niedziela 10:00 Łukasz Rutkowski  
32 Kramarzewo SP Kramarzewo 19.05 niedziela 10:00 Marzena Ekstowicz  
33 Kieljany SP Kramarzewo 19.05 niedziela 10:00 Elżbieta Dymecka
34 Konopki – Awissa SP Kramarzewo 19.05 niedziela 10:00 Katarzyna Kadłubowska
35 Czachy u sołtysa 13.05 poniedziałek 19:30 Krzysztof Roman 
Skip to content