Ósmy finał Szlachetnej Paczki

Ósmy finał ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”, którą Biblioteka Samorządowa przeprowadziła we współpracy ze Szkoła Podstawową w Radziłowie, po raz kolejny zakończył się sukcesem. Tym razem, podobnie jak w poprzednich edycjach, udało się nam zaspokoić potrzeby pani Maryli i jej córki. Dzięki pracy wolontariuszy i hojności wielu anonimowych  darczyńców rodzina otrzymała podstawowe produkty żywnościowe, środki czystości, artykuły szkolne, ubrania, pościel, koc czy ręczniki. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które, kierując się odruchem serca, przyczyniły się do tak pięknego finału naszej akcji. Szczególne podziękowania kieruję do pracowników sklepu „Lewiatan” (za pomoc w przeprowadzeniu zbiórki produktów i pieniędzy), p. Edyty Sosnowskiej i kl. III a ( za akcję „Wielka wyżerka”), p. Zdzisława Koniecko ( za „Szlachetne rozgrywki”), p. Wójta Gminy Radziłów Krzysztofa Milewskiego i Radnych Gminy Radziłów (za wsparcie akcji „Wielka Wyżerka) oraz do kilkunastoosobowej grupy wolontariuszy, których zaangażowanie było  ogromne: Julii Grzymkowskiej, Anity Scech, Kuby Karbowiaka, Wiktorii Borawskiej, Wiktorii Konopki, Mateusza Ciszewskiego, Dawida Górskiego, Wiktora Danielewskiego, Michała Żmijewskiego, Kuby Kosmaczewskiego, Brajana Odachowskiego, Bartosza Sosnowskiego, Katarzyny Pruszyńskiej, Julii Odachowskiej, Wiktorii Odachowskiej, Angeliki Chaberek, Brygidy Zalewskiej i Sandry Łochowskiej.

Skip to content