Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość!

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach od 1 stycznia 2019 roku realizuje projekt „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość!” (nr WND-POWR.01.02.01-20-0015/18). Obecnie prowadzimy nabór do projektu (nabór etapowy do 30.11.2019) . 

Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-29 lat, w tym:

 • biernych zawodowo lub bezrobotnych, niezarejestrowanych w UP, w tym osoby z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET oraz
 • osób z następujących grup docelowych: tzw. ubodzy pracujący, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących na umowach cywilno-prawnych,

zamieszkujących powiaty: m. Suwałki/ p. suwalski/ p. augustowski/ p. sejneński/ p. moniecki/ p. grajewski.

W ramach projektu Uczestnicy/czki skorzystają z następujących form wsparcia:

 • Bezrobotni i bierni zawodowo, którzy nie uczestniczą w kształceniu lub w szkoleniu:
  1. Poradnictwo zawodowe wraz z IPD.
  2. Kursy/szkolenia zawodowe.
  3. Staże zawodowe (do max 6 m-cy) – w ramach stażu każdej osobie przysługuje stypendium stażowe.
  4. Pracujący (ubodzy pracujący, na umowach krótkoterminowych, na umowach cywilno-prawnych):
   • Poradnictwo zawodowe wraz z IPD.
   • Kursy/szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje.

Realizacja wsparcia zaplanowanego w projekcie (np. staż zawodowy) możliwa na terenie miejsca zamieszkania Uczestnika/czki projektu.

Więcej informacji

Skip to content