Informacja o naborze do projektu „Czas na biznes”

W związku z realizacją projektu „Czas na biznes” Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej wraz z partnerem projektu fundacją Biznes i Prawo wspiera w nowym projekcie osoby zamieszkujące teren gmin Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Wąsosz, Jedwabne, Przytuły, Bargłów Kościelny i Miasto Grajewo. Projekt Stowarzyszenia skierowany jest do osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nieaktywnych zawodowo, mających więcej niż 30 lat i nie prowadzących firmy od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia formularza aplikacyjnego.

    Formy wsparcia:

  • Indywidualne doradztwo zawodowe- 2 godz./os.
  • Indywidualne doradztwo w zakresie przygotowywania biznesplanów- 7 h/os.
  • Dotacja inwestycyjna- ok. 20 000,00 zł/osobę. Dotacja inwestycyjna jest udzielana uczestnikowi projektu w kwocie netto bez względu na jego status podatnika VAT
  • Wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności- ok. 950, 00 zł/osobę/miesiąc. Wsparcie pomostowe finansowe jest udzielane uczestnikowi projektu w kwocie netto bez względu na jego status podatnika VAT.
  • Wsparcie pomostowe przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności ok. 451,00 zł/osobę/miesiąc. Wsparcie pomostowe finansowe jest udzielane uczestnikowi projektu w kwocie netto bez względu na jego status podatnika VAT.
  • Wsparcie doradcze specjalistyczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą- 24 h/os.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się ze szczegółami projektu na stronie Stowarzyszenia :

https://europartner-akie.pl/projekty-aktualne/czas-na-biznes

Skip to content