Sesja Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów zawiadamiam, że w dniu 6 grudnia 2018 r. o godz. 12:00 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się sesja Rady Gminy Radziłów, która będzie miała charakter zwyczajny. O godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji wspólnych Rady Gminy Radziłów.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołów z LIV, LV i I Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  5.1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
  5.2. w obrębie wsi Sośnia, gmina Radziłów;
  5.3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.;
  5.4. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Radziłów;
  5.5. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radziłów;
  5.6. zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
  5.7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2018 – 2030.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Marek Drozdowski

Skip to content