Informacja na temat spotkania dotyczącego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO 2019

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie województwa podlaskiego, oraz wszystkich zainteresowanych, do udziału w spotkaniu informacyjnym poświęconym zasadom realizacji programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2019 roku.

W najbliższym czasie zostaną ogłoszone pierwsze konkursy w ramach rządowego programu dotacyjnego FłO na 2019 rok. W związku z tym, z inicjatywy Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w całym kraju zostaną przeprowadzone spotkania informacyjne skierowane do potencjalnych oferentów, czyli organizacji zainteresowanych konkursami w ramach FIO. Nasze spotkanie odbędzie się 13 grudnia br. w Sali Kolumnowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel NIW-CRSO, który przedstawi założenia oraz zasady uczestnictwa w konkursie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2019.

Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie informacji o spotkaniu wśród organizacji pozarządowych – potencjalnych zainteresowanych programem.

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie obecności do dn. 11 grudnia mailowo na adres: tmadras@bialystok.uw.gov.pl.

Temat spotkania: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2019 roku

Agenda: omówienie regulaminu FIO na 2010 rok przez przedstawiciela NIW-CRSO, a następnie pytania i dyskusja na ten temat.

Miejsce i termin: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3. Sala Kolumnowa (I piętro), 13 grudnia 2018, początek o godzinie 11.00.

Zapraszam do udziału w spotkaniu.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Madras

Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego
ds. społeczeństwa obywatelskiego

Skip to content