Informacja w sprawie odbioru odpadów niesegregowanych i segregowanych

Mieszkańców Gminy Radziłów informujemy, iż odbiór odpadów niesegregowanych w miesiącu styczniu 2019 r. nastąpi po 10 stycznia. Dokładna data odbioru odpadów w poszczególnych miejscowościach zostanie podana na stronie internetowej Urzędu Gminy a także za pomocą aplikacji SMS oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw.

Powyższa sytuacja spowodowana jest trudnościami z wyborem wykonawcy, który świadczyłby usługę odbioru odpadów z terenu gminy Radziłów. Dwukrotnie ogłaszano  przetarg na odbiór odpadów niesegregowanych. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze względu na zbyt wysoką cenę najkorzystniejszej oferty. Gmina na realizację zamówienia dysponuje kwotą w wysokości 300 000,00 zł brutto, natomiast cena ofertowa oferty najkorzystniejszej wynosi 537 840,00 zł brutto. Uniemożliwiło to wyłonienie wykonawcy usługi.

W chwili obecnej trwa drugie postępowanie przetargowe, gdzie oferowane ceny także są wysokie.

Z uwagi na to, iż odbiorem odpadów segregowanych zajmuje się Zakład Komunalny w Radziłowie w załączeniu przedstawiamy grafik wywozu nieczystości segregowanych w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku.

 

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski


GRAFIK WYWOZU NIECZYSTOŚCI SEGREGOWANYCH

 

MIEJSCOWOŚĆRodzaj odpadówIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Słucz, Glinki, Mikuty, Zakrzewo, Wiązownica, Rydzewo- Pieniążek, Rydzewo- Szlacheckie, JanowoODPADY SEGREGOWANE181515121714121613111513
POPIÓŁ1261241
Konopki, Wypychy, Dusze, Dębówka, Barwiki, Brodowo, Radziłów Kolonia nr 2,4,6, Szlasy, Szyjki, Brychy, Łoje- Awissa, Czachy, Racibory , KarwowoODPADY SEGREGOWANE191616131815131714121614
POPIÓŁ2272352
Sośnia, Klimaszewnica, mieszkańcy kolonii Klimaszewnicy i Mścich, Mścichy, Okrasin, OstrowikODPADY SEGREGOWANE201717141916141815131715
POPIÓŁ3284463
Borawskie- Awissa, Kramarzewo, Konopki- Awissa, Kieljany, Kownatki, Czerwonki, ŚwięcieninODPADY SEGREGOWANE211818152017151916141816
POPIÓŁ4297576
RadziłówODPADY SEGREGOWANE221919162118162017151917
POPIÓŁ5308687

W DNIU WYWOZU NIECZYSTOŚCI SEGREGOWANE NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 7:30. 

Skip to content