Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej „Zaśpiewajmy dla Niepodległej”

4 listopada 2018 r. w Centrum Kultury w Radziłowie odbył się zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Radziłowie i Bibliotekę Samorządową w Radziłowie Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej „Zaśpiewajmy dla Niepodległej”. Konkurs przebiegał w 5 kategoriach:

I kat. – osoby do 6 lat,

II kat. – osoby od 7 do 12 lat,

III kat. – osoby od 13 do 17 lat,

IV kat. – dorośli,

V kat. – zespoły.

Występy uczestników przeglądu oceniała komisja w składzie:

Pani Elżbieta Dymecka – przewodnicząca komisji,

Pani Elżbieta Klimaszewska,

Pan Krzysztof Malinowski.

W przeglądzie wzięło udział 57 uczestników, w tym duety i zespoły. Spośród tak licznej grupy występujących jury wyłoniło zwycięzców i wyróżniło:

kat. I

I miejsce –  duet Anna Barańska i Wiktoria Pikulińka, oddział przedszkolny 5-latków, SP Radziłów,

II miejsce – Joanna Mroczkowska, oddział przedszkolny 5-latków, SP Radziłów,

III miejsce – duet Julia Mościcka i Małgorzata Walewska, oddział przedszkolny 6-latków, SP Radziłów,

kat. II

I miejsce – Magdalena Bajkowska, kl. IV SP Radziłów,

II miejsce – Agnieszka Rogowska, kl. V SP Radziłów,

III miejsce – Martyna Darwicka, kl. V SP Słucz,

wyróżnienie – Dominika Dąbrowska, kl. V SP Radziłów,

kat. III

I miejsce – duet Paulina Klimaszewska i Wiktoria Klimaszewska, III B OG SP Radziłów,

II miejsce – Katarzyna Pruszyńska, kl. VII A SP Radziłów,

III miejsce – Izabela Bardłowska, kl. VI SP Klimaszewnica,

wyróżnienie – Roksana Zalewska, kl. VI SP Klimaszewnica,

kat. IV

I miejsce – p. Halina Karczmarczyk

kat. V

I miejsce – zespół „Jarzębinki”, SP Radziłów,

II miejsce – zespół „Chłopaki z nad Biebrzy”, Ostrowik i Mścichy,

III miejsce – zespół „Maczki”, SP Klimaszewnica,

Zwycięzcy zostali nagrodzeni statuetkami wręczanymi przez Wójta Gminy Radziłów p. Krzysztofa Milewskiego, upominkami wręczanymi przez Posła na Sejm p. Kazimierza Gwiazdowskiego oraz pamiątkowymi dyplomami wręczanymi przez  dyrektor SP w Radziłowie p. Teresę Dziekońską. Pozostali uczestnicy przeglądu również otrzymali pamiątkowe dyplomy i gadżety.

Bardzo serdecznie dziękujemy sponsorom – Urzędowi Gminy Radziłów za ufundowanie statuetek dla zwycięzców oraz Posłowi na Sejm p. Kazimierzowi Gwiazdowskiemu za ufundowanie nagród na konkursy organizowane w ramach projektu „Niepodległa od 100 lat”. Dziękujemy także komisji konkursowej za pracę, wszystkim uczestnikom za piękne wykonanie utworów i Panu Zbigniewowi Mroczkowskiemu za oprawę fotograficzną. Serdeczne podziękowania kierujemy również do wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie i przebieg tego przeglądu.

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa w Radziłowie, Biblioteka Samorządowa w Radziłowie.

« z 2 »
Skip to content