Sprzęt z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla OSP Radziłów

Ochotnicza Straż Pożarna w Radziłowie wzbogaciła się o nową pompę szlamową oraz zestaw fantomów do ćwiczeń z udzielania pierwszej pomocy. Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 9.500,00 zł

Skip to content