Senior+ w Okrasinie

Trwają prace remontowe budynku świetlicy wiejskiej w Okrasinie, w ramach których wykonana zostanie termomodernizacja budynku oraz wymieniona instalacja elektryczna. Przebudowane zostaną pomieszczenia. Powstanie nowa kuchnia, łazienka, sala ogólna oraz szatnia. Budynek zostanie zaadaptowany na potrzeby Klubu Seniora adresowanego do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+ mieszkających w Okrasinie.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+’’.

Całkowity koszt inwestycji 187 500,00 zł, dofinansowanie 150 000 zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji listopad 2018 r.

 

Skip to content