Otwarta Strefa Aktywności w Klimaszewnicy

Zgodnie z planowanym terminem zakończona została Inwestycja pn. ,,Budowa Otwartej Strefy Aktywności – wariant podstawowy – 1 obiekt”, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarta Strefa Aktywności (OSA) Edycja 2018.

Otwarta Strefa Aktywności powstała w Klimaszewnicy. Zadanie obejmowało budowę siłowni plenerowej, w skład której wchodzi sześć urządzeń. Zamontowany został również stół do gry w szachy oraz ławki. Miejsce zostało utwardzone. Wykonano trawnik oraz nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych.

OSA to miejsce sportu, rekreacji i odpoczynku osób w różnym wieku. Mające na celu poprawę aktywności fizycznej oraz sprzyjające integracji społecznej.

Całkowity koszt Zadania – 54 999,50 zł

Dofinansowanie z Ministerstwo Sportu i Turystyki – 34 500,00 zł

Skip to content