Nowy sprzęt dla OSP Radziłów

W ramach dotacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej dla jednostek należących do Systemu KSRG Ochotnicza Straż Pożarna w Radziłowie zakupiła:

  1. Ubranie specjalne – 1 kpl.
  2. Buty strażackie – 1 kpl.
  3. Chełm strażacki – 1 szt.
  4. Wodery – 2 kpl.
  5. Pas bojowy z zatrzaśnikiem – 4 szt.
  6. Lornetka – 1 szt.
  7. Megafon – 1 szt.

Wartość zakupionego sprzętu była sfinansowana w całości z dotacji w kwocie 4.900 zł

Skip to content