Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Radziłów

Trwa realizacja zadania pn. „Modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Radziłów”.

W ramach zadania zostanie wykonany montaż dmuchaw do napowietrzania reaktorów , ruszty z dyfuzorami .
Modernizacja oczyszczalni ścieków ma poprawić przepustowość w ilości średnio do 140 m3 ścieków na dobę oraz ma być bardziej ekonomiczna w utrzymaniu.

Oczyszczalnia przyjmuje ścieki dostarczane kolektorem sanitarnym z miejscowości Radziłów, Karwowo, Ostrowik, Okrasin oraz przyjmuje ścieki dowożone z terenu gminy.
Termin realizacji zadania: 04 września 2018 roku.

Koszt modernizacji oczyszczalni ścieków w Radziłowie to 123.000,00 zł, w całości finansowany ze środków własnych gminy Radziłów.

Skip to content