Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych do msc. Mikuty

W ubiegły piątek 17 sierpnia br. Wójt Gminy Radziłów Krzysztof Milewski podpisał umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie w wysokości 55 000 zł modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie msc. Mikuty.
Zakres prac obejmie:

  • usunięcie humusu,
  • wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego oraz ułożenie warstwy nawierzchni żwirowej o szerokości 6 metrów na długości 806 metrów
  • renowację rowów przydrożnych,
  • remont 3 przepustów pod drogą i wykonanie 2 przepustów zjazdowych.

Wartość kosztorysowa całego zadania to 137.603 zł , z czego 82 603 zł przewidziano do dofinansowania ze środków własnych budżetu gminy Radziłów.
Termin realizacji zadania przewidziano na wrzesień 2018 r.

Skip to content