Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów

Wójt Gminy Radziłów informuje, że trwa realizacja zadania pn. „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

W zawiązku z powyższym, wszystkie zainteresowane osoby, które chciałyby zainstalować kolektor słoneczny na swoim budynku mieszkalnym, a jeszcze nie dokonały zapisu, proszone są o niezwłoczny kontakt pod numerem telefon 86 2737115 oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 5.

Poniżej przestawiamy dostępne zestawy kolektorów słonecznych:

Zestaw Wartość kolektora Wkład mieszkańca
Kolektor próżniowy  zasobnik 300l, bez konstrukcji wsporczej 18 723,68 4 884,24
Kolektor próżniowy zasobnik 300l, konstrukcja wsporcza 19 723,68 5 143,50
Kolektor próżniowy zasobnik 500l, konstrukcja wsporcza 20 723,68 5 402,76

 

Wpłat należy dokonywać na konto gminy do dnia 15 października 2018 r.

Montaż kolektorów nastąpi do 26 października 2018 r.

Skip to content