Wymiana ogrodzenia parku w msc. Słucz z dofinansowaniem.

04 lipca br. Wójt Gminy Radziłów Krzysztof Milewski podpisał umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego na realizację projektu w  ramach „Programu Odnowy wsi województwa podlaskiego” 2018 r.  Zadanie pn.” Demontaż  istniejącego i montaż nowego ogrodzenia parku –skweru na działkach nr 137/1, 137/2 w Słuczu, Gmina Radziłów”  otrzymało dofinansowanie w wysokości  9 950 zł .

Całkowity koszt wykonania przedsięwzięcia szacuje się na ok. 34 000 zł  z czego 15 000 zł będzie pochodziło ze środków funduszu sołeckiego wsi Słucz. Pozostała kwota została zaplanowana do pokrycia  z własnych środków budżetu  gminy Radziłów.

Zakres prac na 2018 rok  obejmuje wymianę ogrodzenia na nowe oraz rozbiórkę  starej i montaż nowej, poliwęglanowej wiaty przystankowej.  Termin realizacji zadania planowany jest do końca października 2018 r.

Skip to content