Przebudowa drogi gminnej nr 104152B od drogi powiatowej nr 1834B do msc. Czachy

Gmina Radziłów otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104152B od drogi powiatowej nr 1834B do msc. Czachy”.

Przedmiotowa inwestycja to przebudowa drogi gminnej nr 104152B od drogi powiatowej nr 1834B do msc. Czachy. Realizację zadania podzielono na II etapy, gdzie pierwszy etap wykonano w 2017r. Dotacja z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej stwarza możliwość dokończenia zadania, tj. wykonania jezdni o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 0,6528 km.

Całkowity koszt zadania wynosi 446 059,55 zł, z czego wartość otrzymanego dofinansowania  to 222 779,78 zł.

Skip to content