Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki naboru pierwszej edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Otwarte Strefy Aktywności będą ogólnodostępnymi plenerowymi miejscami sportu, rekreacji i odpoczynku. Mają sprzyjać integracji społecznej i być skierowane do różnych grup wiekowych.

O dofinansowanie mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, podmioty posiadające osobowość prawną, np. stowarzyszenia, fundacje czy spółdzielnie mieszkaniowe.

Gmina Radziłów znalazła się w gronie 44 podmiotów z województwa podlaskiego, których wniosek o dofinasowanie zaopiniowano pozytywnie.

Dzięki dofinansowaniu powstanie Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Klimaszewnica. Wnioskowaliśmy o środki w wysokości 34 900 zł (tj. 70% wartości całej inwestycji) i taką kwotę przyznano. Inwestycja zakłada utwardzenie placu, budowę plenerowej siłowni, w skład której wejdzie sześć urządzeń, służących rekreacji ruchowej. Projekt przewiduje także montaż stołu do gry w szachy z siedziskami, ławek oraz wykonanie trawnika i nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych. Całkowity koszt zadania to 49 986 zł, a planowany termin zakończenia realizacji przewidziano do 15 października 2018 r.

Skip to content