Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin – ETAP III

Trwa realizacja zadania pn.  „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów.” 15 maja dokonano odbioru części robót. Do tej pory wykonano prace związane z modernizacją istniejącego budynku SUW oraz  zamontowano dwa zbiorniki wyrównawcze o łącznej pojemności 300 m3, z których uzdatniona woda będzie kierowana do sieci wodociągowej.

Koszt wykonanych prac to 500 000 zł, natomiast całkowity koszt przebudowy SUW to 2 829 000,00 zł.

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 całego zadania, łącznie z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin,  wynosi 1 967 175,00 zł.

 Zakończenie inwestycji planowane jest w listopadzie 2018 r.

Skip to content