9. przegląd filmowy Echa Katynia

„Od 2010 roku Instytut Pamięci Narodowej corocznie  organizuje przegląd filmowy Echa Katynia. W repertuarze znajdują się dzieła reżyserów polskich i zagranicznych, będące refleksją nie tylko nad Zbrodnią Katyńską, ale także nad innymi zbrodniami systemu komunistycznego. Emitowane produkcje odnoszą się nie tylko do relacji świadków zbrodni, konstrukcji sowieckiego systemu terroru, ale również dramatów rodzin ofiar zbrodni”(..).

W tym roku również Biblioteka Samorządowa w Radziłowie zgłosiła swój udział w 9. Przeglądzie filmowym Echa Katynia. W maju, w sali Centrum Kultury w Radziłowie zorganizowane zostały bezpłatne pokazy, podczas których  mieszkańcy gminy obejrzeli  następujące produkcje:

  • „Nie pamiętam” – spektakl telewizyjny w reżyserii Mirosława Mamczura, opowiadający o tragicznych losach Polaków zamieszkujących Kresy Wschodnie, którzy po 17 września 1939 r. znaleźli się pod okupacją sowiecką,
  • „Rozstrzelać Polaków” – film w reżyserii Mirosława Majerana, porusza kwestię  „Operacji Polskiej” – ludobójstwa dokonanego przez NKWD na Polakach zamieszkujących tereny ZSRS w latach 1937 i 1938,
  • „W jednej chwili” – etiuda Biura Edukacji Narodowej IPN opowiadająca historię Marii Czernek, wdowy po Janie Borkowskim, aspirancie Policji Państwowej,
  • „Miałam ojca w wyobraźni” – film zrealizowany przez Tomasza Piotrowskiego z białostockiego oddziału IPN, opowiadający o przeżyciach Elżbiety Skrzypek, która nigdy nie poznała swojego ojca – kpt. Bolesława Skrzypka, oficera polskiego wywiadu wojskowego zamordowanego w Katyniu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy uczestniczyli w pokazach filmowych. Szczególne podziękowania kierujemy do dyrekcji Szkoły Podstawowej w Radziłowie (Pani Teresy Dziekońskiej i Pani Anety Michałowskiej), która wyraziła zgodę na udział uczniów (z klas siódmych i trzecich gimnazjum) w przeglądzie filmowym. Mamy nadzieję, że zorganizowany przegląd był zarówno dla młodzieży szkolnej, jak również  mieszkańców Gminy Radziłów, nietypową  lekcją historii.

Skip to content