Projekt „Radziłów – z kulturą na TY” realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Radziłowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Radziłowie otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury – program „Kultura – Interwencje 2018” na realizację projektu „Radziłów – z kulturą na TY”. W naborze złożono 929 wniosków, dofinansowanie otrzymało 169 beneficjentów, wniosek OSP zdobył 83,67 punktów i uplasował się na 38 pozycji.

W ramach projektu OSP Radziłów będzie realizować:

  • warsztaty muzyczne, które będą się opierać grze na instrumentach oraz śpiewaniu muzycznych. Uczestnikami będą dzieci i młodzież w wieku 7 -17 lat, (20 osób)
  • zajęcia taneczne obejmujące najpopularniejsze style muzyczne . (16 osób)
  • warsztaty malarskie, które obejmują różnorodne techniki rysunkowe (plener malarski)(15 osób).
  • wyjazdy na spektakl do teatru (grupa młodszych i starszych) (80 osób).
  • festyn gminny podczas którego uczestnicy projektu zaprezentują umiejętności nabyte podczas warsztatów.

Całkowita wartość projektu 24.000 zł, dofinansowanie – 18.000 zł, środki własne – 6.000 zł

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież oraz starsze osoby z terenu naszej gminy do udziału w projekcie.

Uczestniczyć można tylko w jednym działaniu projektowym.

Formularze można składać za pośrednictwem dyrektorów szkół podstawowych z terenu gminy Radziłów lub bezpośrednio do Prezesa OSP Radziłów – Pana Mirosława Gądek  – o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń (data wpływu formularza uczestnictwa do Prezesa OSP Radziłów).

Do pobrania:

Formularz uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie

 

Skip to content