Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziłów

W związku z kontynuacją realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziłów na lata 2018 – 2032”, Wójt Gminy Radziłów  informuje, że do dnia 27 kwietnia 2018 roku prowadzony  jest nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziłów w 2018 r. Właściciele nieruchomości zainteresowani udziałem w programie powinni złożyć w Urzędzie Gminy Radziłów, ul. Plac 500 lecia 14, 19-213 Radziłów, pokój 3a – komplet dokumentów ( wniosek, ksero aktu notarialnego, zdjęcie składowanego azbestu). Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wnioski będą realizowane pod warunkiem uzyskania  dofinansowania z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na 2018 r. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń. Dofinansowanie nastąpi pod warunkiem przyznania dotacji na to zadanie Gminie Radziłów.

Więcej informacji po nr tel. 86 273 71 20

Skip to content