Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin – ETAP III

Zimowa aura powoli odpuszcza, w powietrzu czuć już wiosnę, warunki pogodowe umożliwiły rozpoczęcie robót budowlanych, dlatego ruszyliśmy z realizacją Przebudowy stacji uzdatniania wody w Radziłowie. Mamy nadzieję, że prace będą szły sprawnie, a po ich zakończeniu mieszkańcy Radziłowa, Karwowa, Janowa, Okrasina i Ostrowiku, będą mogli cieszyć się lepszą jakością dostarczanej wody.

Zakres zadania obejmuje min.:

  • modernizację budynku SUW
  • wykonanie infrastruktury sanitarnej i elektrycznej
  • modernizację istniejącej stacji w zakresie: – ujęcia wody (studni głębinowych), – urządzeń technologicznych, – uzdatniania wody, – zasilania stacji tj. budowę linii kablowych sterujących i zasilających urządzenia technologiczne na zewnątrz oraz wewnątrz stacji oraz nowe przyłącze energetyczne, – rezerwy wody tj. budowa nowych zbiorników retencyjnych wody ustawionych na zewnątrz budynku stacji
  • budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o łącznej pojemności 300 m3, z których uzdatniona woda będzie kierowana do sieci wodociągowej

 

Przebudowę stacji uzdatniania wody realizuje Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SAN-SYSTEM Sp. z o.o. 

Przewidywany termin odbioru zadania to listopad 2018 r.

Koszt tej części zadania to 2 829 000 zł brutto.

Cała inwestycja obejmująca także budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin została dofinansowana kwotą 1 967 175 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Skip to content