Wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Klimaszewnica

21 lutego 2018 r. odbyły się wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Klimaszewnica.

W wyniku głosowania w Sołectwie Klimaszewnica Sołtysem został wybrany Pan Krzysztof Klimaszewski.

Życzę skutecznej i owocnej działalności, a przede wszystkim satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego.

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski

Skip to content