Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do zespołów wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych i kl. I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziłów na rok szkolny 2018/2019

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym od 12.03.2018 r.
do 20.03.2018 r.
w godzinach pracy szkoły
Postępowanie rekrutacyjne do zespołów wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych, kl. I w szkole podstawowej
Złożenie wniosku o przyjęcie do zespołów wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnego, kl. I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 21.03.2018 r. do
09.04.2018 r.
w godzinach pracy szkoły
od 07.05.2018 r. do
18.05.2018 r.
w godzinach pracy
szkoły
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do zespołów wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego, kl. I dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności prawnych do 20 .04.2018 r.
w godzinach pracy szkoły
do 21.05.2018 r.
w godzinach pracy szkoły
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 23.04.2018 r.
w godzinach pracy szkoły
23.05.2018 r.
w godzinach pracy szkoły
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 24.04.2018 r.
do 27.04.2018 r.
w godzinach pracy szkoły
od 24.05.2018 r.
do 04.06.2018 r.
w godzinach pracy szkoły
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 30.04.2018 r.
w godzinach pracy szkoły
06.06.2018 r.
w godzinach pracy szkoły
Skip to content