Akademia Aktywności

Uprzejmie informuje, iż Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku rozpoczął realizację projektu pt. „Akademia Aktywności”, w ramach którego wsparciem zostanie objętych łącznie ok. 60 osób zamieszkujących powiat grajewski.

W związku z powyższym osoby zainteresowane prosimy o kontakt z panią Anną Golubiewską-Dziadel, tel. 85 744 71 74 wew. 130, e-mail: anna.dziadel@rops-bialystok.pl

Informacje o projekcie

Skip to content