Projekt ,,Strażak Sam w grafice’’ realizowany przez jednostkę OSP w Radziłowie, dofinansowany ze środków Fundacji BGK.

ndp FBGK OSP-R sswg

 

Podsumowanie pierwszego tygodnia zajęć.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy w wieku 5-9 lat w pierwszym tygodniu ferii zimowych:

– uczestniczyli z zajęciach graficznych prowadzonych przez wykwalifikowanego trenera.

– nabyły wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, przeciwdziałaniu zagrożeniom: woda, ziemia, ogień, powietrze. Ponadto poznały zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, spędzania wolnego czasu oraz prawidłowego odżywiania i ważnej roli aktywności fizycznej w życiu młodego człowieka.

W ramach współpracy i wolontariatu zajęcia przeprowadzili:

–  mł. bryg. Kazimierz Golubiewski –  Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Grajewie oraz strażak Daniel Trzaska.

–  asp. Marek Gładkowski – Dzielnicowy Gminy Radziłów.

– Grażyna Rodzeń – pracownik Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.

– Beata Dębińska – asystent ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Grajewie.

– Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziłowie.

Dzieci wysłuchały przygód bohatera serii książek  ,,Strażak Sam’’ podczas wspólnego czytania przez lektorów w osobach:

– st. kpt. Arkadiusza Lichotę – Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Grajewie.

– Elżbietę Klimaszewską – Przewodniczącą Rady Gminy w Radziłowie.

– Krzysztofa Milewskiego – Wójta Gminy Radziłów.

– Elżbietę Wysocką – Radną Gminy Radziłów

Na spotkaniach obecni byli: babcie, dziadkowie, rodzice, rodzeństwo oraz  przedstawiciele ww. instytucji.

Uczestnicy projektu otrzymali: książki z serii ,,Strażak Sam’’, pendrive’y oraz materiały dydaktyczno-edukacyjne (książki, bloki, mazaki, kredki, farby, długopisy, zeszyty itp.).

Przedstawiciele instytucji w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych rozdali uczniom gadżety tematyczne, natomiast w ramach zdrowego odżywiania Wójt Gminy Radziłów zapewnił dzieciom owoce.

Skip to content